جزئیات محصول / خدمت

خانه بازی معارفی (نیم روز، صبح و عصر)

کودکان، قصه ها را در  دنیای خیالی خود تصور می کنند و از آن ها می آموزند و  با شخصیت ها و آموزه های آن حس آمیزی می کنند.  بازی صخره نوردی به گونه ای طراحی شده است که کودکان علاوه بر هیجان صعود از دیواره ها به دنیای کودکانه و رویایی قصه ها وارد شوند و قصه های ناب و آموزه های قرآنی و تربیتی را بیاموزند. آموزه هایی همچون:

  • دروغگویی و عواقب آن (داستان چوپان دروغگو)

  • نظم، پاکیزگی و نظافت  (داستان حسنی)

  • اطاعت از دستورات خدا و عواقب نافرمانی از آن (داستان گاو بنی اسرائیل)

  • مذمت غرور و خود پرستی (داستان مورچه و سلیمان نبی)

  • و ده ها مفهوم ناب تربیتی دیگر

 

دیدگاه ها

بدون دیدگاه و سرویس